Hodogram u svezi smrtnog slučaja Spomen na... Objave u Večernjem listu Organizacija događaja Kreativna rješenja Spomen web shop Usluge za dijasporu Utjeha Savjeti Filantropija Tradicija Najčešća pitanja i razmišljanja

OPIS PROIZVODA

Križ karamika (2)

(šifra: 0309)

Rad samostalne umjetnice – keramičarke Valerije Polanec. Ćlanica je HZSU-a, ULUPUH-a i HDLU-a. Djela su joj uvrštena u preglede suvremenog keramičkog stvaralaštva u Hrvatskoj. Tehnika: kombinirana, glazirana keramika i staklo. Dimenzije 20x20 cm. Isporučuje se u visokoestetiziranoj ambalaži direktno na kućnu adresu primatelja u rokovima navedenim u uvodnom tekstu. Uz dar prilažemo karticu sa vašim tekstom i potpisom osobe koja daruje.

cijena: 287,00 kuna