Hodogram u svezi smrtnog slučaja Spomen na... Objave u Večernjem listu Organizacija događaja Kreativna rješenja Spomen web shop Usluge za dijasporu Utjeha Savjeti Filantropija Tradicija Najčešća pitanja i razmišljanja

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/spomenhr/public_html/stranica.php on line 88

OPĆA PRAVILA KORIŠTENJA 

Uvjeti korištenja određuju pravila korištenja sadržaja i usluga portala www.spomen.hr, kojeg je vlasnik tvrtka Spomen d.o.o. Upotrebom portala i njegovih usluga u potpunosti prihvaćate i poštujete ove uvjete korištenja. Vlasnik portala može promijeniti Uvijete korištenja u bilo kojem trenutku, a to će učiniti objavljivanjem promjena na ovoj stranici. O promjenama uvjeta korištenja vlasnik nije obavezan posebno obavijestiti korisnike portala. Ukoliko nastavite sa upotrebom portala, smatra se da ste pristali na sadržaj posljednje promjene Uvjeta korištenja. Ukoliko se ne slažete sa Uvjetima korištenja i politikom privatnosti, molimo vas da ne koristite portal. 


Definicija korištenih pojmova:
portal: www.spomen.hr

korisnik: registrirani korisnik ili svaki posjetitelj koji pretražuje sadržaj portala www.spomen.hr, kupuje ili koristi proizvode, odnosno  usluge tvrtke  Spomen d.o.o.

vlasnik portala: tvrtka Spomen d.o.o.

partner: pravna ili fizička osoba koja plaća korisnički servis ili dogovorno koristi portal www.spomen.hr

stručni suradnik: pravna ili fizička osoba koja stručno savjetuje korisnike portala

usluge: sve usluge koje nudi portal www.spomen.hr, koje obuhvaćaju sve vrste oglašavanja na portalu, upotrebu kreativnih rješenja portala, korištenje usluga organizacije događanja, korištenje konzultantskih usluga, korištenje e-buya, korištenje društvene mreže Spomen na…i ostale usluge.

1. SADRŽAJ PORTALA

Cjelokupan sadržaj portala (uključujući tekst, grafiku, fotografije, logotipe, ikone, software i druge sadržaje), vlasništvo je tvrtke Spomen d.o.o., naših partnera ili autora tekstova/fotografija. Zabranjeno je korištenje sadržaja portala www.spomen.hr bez pismene dozvole vlasnika portala. Zabranjeno je i djelomično ili u cijelosti kopirati, reproducirati, objavljivati, mijenjati, tiskati i distribuirati sadržaje portala www.spomen.hr. Neovlašteno korištenje sadržaja portala www.spomen.hr predstavlja kršenje autorskog prava i drugih zakona.

Korisnicima je dozvoljeno pretraživanje i korištenje sadržaja portala www.spomen.hr, dok se ne krše autorska prava. Dozvoljeno je preuzimanje informacija i materijala sa portala za potrebe gledanja i čitanja u nekomercijalne svrhe. Autori i vlasnik portala nisu odgovorni za bilo kakve negativne posljedice korištenja sadržaja portala www.spomen.hr. U slučaju neovlaštenog objavljivanja autorskih sadržaja na portalu, autor može prijaviti nepravilnost na adresu spomen@spomen.hr. U roku od 24 sata od upozorenja, primjedba će biti razmotrena i u slučaju opravdane primjedbe objava će biti obrisana sa portala.

Zajedno sa autorima sadržaja portala brinut ćemo za točnost, ažurnost i potpunost podataka i sadržaja na stranicama. Vlasnici portala ne preuzimaju nikakvu odgovornost ukoliko podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Načelno korisnik protiv tvrtke Spomen d.o.o. nema pravo podnošenja zahtjeva za naknadom materijalne ili nematerijalne štete prouzrokovane korištenjem ili nekorištenjem objavljenih informacija, odnosno korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija, ukoliko nema dokaza da je od strane tvrtke Spomen d.o.o. učinjena hotimična ili nehotična krivnja.

Sadržaj portala www.spomen.hr namijenjen je za opće potrebe informiranja, a ne kao zamjena za osobni stručni savjet, na primjer odvjetnika, psihoterapeuta ili liječnika. Dakle, korisnik se oslanja na sadržaj i informacije na portalu www.spomen.hr uz vlastiti rizik.

 2. OBVEZE KORISNIKA

Portal www.spomen.hr namijenjen je pojedincima i sustavima koji traže informaciju o situacijama vezanim uz smrt i kreiranje spomena na preminule kroz organizaciju osobnih događanja i izgradnju trajnih sjećanja. Naše stranice su javne i dostupne svima koji žele razmjenjivati svoje stavove i iskustva sa drugim korisnicima, ili samo prikupiti informacije. Određeni dijelovi portala su dostupni samo registriranim korisnicima, kao što su na primjer postavljanje komentara na otvorenim stranicama i gledanje/kreiranje pojedinih profila na Spomen na…stranicama.

Korisnici u potpunosti odgovaraju za sve informacije koje objavljuju na portalu i za sve aktivnosti koje obavljaju pod svojim korisničkim imenom. Sadržaji koje korisnici objavljuju na portalu www.spomen.hr ne odražavaju stavove redakcije portala www.spomen.hr.

Korisnik je suglasan da su sve informacije koje je objavio na portalu www.spomen.hr točne  i odgovoran je za njihovu autentičnost. Vlasnik portala nije odgovoran za netočne informacije koje navode korisnici portala.

Korisnici moraju čuvati lozinku za pristup zatvorenim dijelovima portala i ne smiju je zloupotrebljavati ili proslijediti trećim osobama. U slučaju da se utvrdi da je došlo do neovlaštenog korištenja vašeg korisničkog računa, dužni ste nas odmah obavijestiti na adresu: spomen@spomen.hr
Zabranjuje se remećenje ili pokušaj remećenja privatnosti drugih korisnika i sigurnost portala www.spomen.hr što podrazumijeva:

• pristup podacima koji nisu namijenjeni korisniku ili neovlašteno prijavljivanje u ime drugog korisnika;
• pokušaj prekida rada i usluga portala www.spomen.hr kao što je širenje virusa na portalu www.spomen.hr, "spamming", itd. 

Ugrožavanje sigurnosti portala podrazumijeva osobnu i krivičnu odgovornost.

Korisnicima su također zabranjene sve radnje koje utječu na ljudsko dostojanstvo, promoviraju rasnu, seksualnu ili etničku diskriminaciju te vjersku ili političku netrpeljivost.

Zabranjuju se radnje koje bi mogle biti štetne po interese drugih korisnika portala www.spomen.hr, radnje koje bi na bilo koji način narušavale mir i sklad forumskog druženja kako javno tako i putem privatnih poruka.

Također je zabranjeno svako besplatno oglašavanje na portalu bez prethodne suglasnosti vlasnika portala. Ovo obuhvaća direktno oglašavanje na otvorenim stranicama, kao i slanje privatnih poruka u svrhu oglašavanja (spam). Zabranjeno oglašavanje obuhvaća:

• sve objave i aktivnosti korisnika, koje direktno ili indirektno reklamiraju web stranice koje nisu sastavni dio portala www.spomen.hr
• direktno ili indirektno oglašavanje bilo kakvih aktivnosti, proizvoda ili usluga.

Kao oglašavanje smatra se i svaka aktivnost pojedinca ili grupe obilježena sloganom, linkom na drugi web site, usluga ili usluga u porukama, potpisima, komentarima.
Administrator portala je taj koji odlučuje ima li u konkretnom sadržaju elemenata oglašavanja i pridržava pravo uklanjanja takvog sadržaja s portala. Administrator portala može po vlastitoj procjeni i bez obrazloženja ukloniti poruku za koju pretpostavlja da je korisnik iskorištava u svrhu promocije. Ukoliko je korisnik prije objavljivanja u dilemi objaviti poruku ili ne, može kontaktirati vlasnika portala, koji će mu rado pomoći.

Operator zadržava pravo da korisniku zabrani pristup ili ga obriše sa portala www.spomen.hr ukoliko utvrdi ili sumnja da je korisnik prekršio bilo koju od navedenih zabrana ili na bilo koji način postupio nezakonito ili svojim aktivnostima izazvao financijsku štetu vlasniku portala www.spomen.hr.

3. PRISTUP

Vlasnik portala nastojati će korisnicima pružiti nesmetano korištenje portala - pod normalnim uvjetima 24 sata dnevno, svaki dan u godini. Iz tehničkih razloga može doći do kratkih prekida u radu portala ili smetnji kod pristupa.

4. OBVEZE PARTNERA

Partner je u potpunosti odgovoran za sadržaj svojeg teksta ili oglasnog materijala. Obavezuje se da njegov tekst/oglas ne krši aktualne zakone o oglašavanju ili nisu u sukobu sa postojećim kodeksom oglašavanja. Također, partner se obavezuje da neće objavljivati tekstove/oglase koji mogu utjecati na povredu ljudskog dostojanstva, koji promoviraju rasnu, seksualnu ili etničku i vjersku diskriminaciju ili političku netoleranciju, i sadržaje štetne po zdravlje i sigurnost ljudi i zaštitu životne sredine te kulturnog nasljeđa, koji vrijeđaju vjerska ili politička uvjerenja ili štete interesima korisnika portala www.spomen.hr. Vlasnik portala zadržava pravo odbiti oglasno rješenje koje ne ispunjava navedene uvjete. U tom slučaju vlasnik portala nije dužan  nadoknaditi cijenu objavljivanja oglasa, o tome obavijestiti partnera ili tražiti dozvolu za brisanje takvog oglasa.

5. NAPLATIVE USLUGE

Portal www.spomen.hr nudi razne naplative proizvode i usluge. Korištenje tih proizvoda i usluga naplaćuje se prema aktualnom cjeniku koji je objavljen na portalu ili je prezentiran u direktnom kontaktu osobnih savjetnika tvrtke Spomen d.o.o. sa korisnicima.

6. PRIVATNOST KORISNIKA

Portal www.spomen.hr se obavezuje štititi privatnost svojih korisnika. Obavezujemo se da pri obradi podataka, čuvanju baze podataka i upotrebi takve baze nećemo kršiti odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Registracija i objava sadržaja na portalu www.spomen.hr su dobrovoljni.

Osobne podatke o korisnicima prikupljamo i koristimo u svrhu vođenja baze podataka o registriranim korisnicima, poboljšanja korisničkih iskustava i unapređenja ponude prema korisnicima, praćenja statistike korištenja portala i za obavljanje usluga portala www.spomen.hr, o čemu su korisnici jasno i nedvosmisleno obaviješteni na ovoj stranici.

Korisnicima portala jamčimo njihovu anonimnost. Obavezujemo se da trećim osobama nećemo prosljeđivati imena i kontakt podatke (adresu, telefon, e-mail adresu) korisnika, bez njihovog izričitog odobrenja, osim u slučajevima kada korisnik putem naših stranica traži savjet stručnih suradnika kojima šaljemo izvorni upit u cijelosti i u slučajevima korištenja usluga web shopa.

Zadržavamo pravo da korisnike portala putem elektronske pošte obavještavamo o novostima i značajnim promjenama u sadržaju portala.

Nakon registracije, korisnik se automatski dodaje u spisak primatelja Spomen e-novosti, koje mogu sadržavati i reklamne poruke naših poslovnih partnera. Korisnik se može u svakom trenutku odjaviti sa liste primatelja poruke preko linka za odjavu koji se nalazi na kraju svake primljene e-novosti.

Pristup informacijama koje se nalaze u osobnom profilu korisnika dostupan je samo ovlaštenim osobama tvrtke Spomen d.o.o.

Spomen d.o.o. ne jamči da ne može doći do neovlaštenih upada u osobne profile korisnika.

7. LINKOVI NA DRUGE STRANICE

U sadržaju portala www.spomen.hr nalaze se i linkovi na druge web stranice koje nisu održavane od strane vlasnika portala www.spomen.hr i njegovog administratora.

U slučaju izravnog ili neizravnog usmjeravanja na strane internetske stranice ("linkove") tvrtka Spomen d.o.o. ograđuje se od njihovog sadržaja. Umreženi sadržaji trećih strana ne potječu iz tvrtke Spomen d.o.o. niti tvrtka Spomen d.o.o. ima mogućnost utjecati na sadržaj stranica trećih strana. Sadržaji stranica trećih strana na koje Spomen d.o.o. putem linka  upućuje, ne izražavaju mišljenje tvrtke Spomen d.o.o., nego samo služe kao informacije ili prikaz odnosa. Tvrtka Spomen d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaje trećih strana na koje upućuje u gore navedenom smislu. Odgovornost snosi isključivo strana koja nudi gore navedene sadržaje.

8. ODGOVORNOST VLASNIKA PORTALA

Tvrtka Spomen d.o.o. ne odgovora za:

• Negativne efekte upotrebe sadržaja portala www.spomen.hr i za ispravnost, točnost, potpunost i ažurnost informacija;
• Svako oštećenje ili gubitak podataka uslijed korištenja portala www.spomen.hr;
• Moguće štete programske ili IT opreme koja omogućava korisnicima korištenje portala www.spomen.hr;
• Loše performanse ili nedostupnost ili ograničenu funkcionalnost portala www.spomen.hr zbog poremećaja ili smetnji internet mreže;
• Nedostupnost ili ograničenu funkcionalnost portala www.spomen.hr prouzrokovanih od više sile;
• Gubitak poslovne dobiti ili poslovnu štetu koja bi mogla nastati ili je nastala kao rezultat pogrešnog djelovanja i prikazivanja portala www.spomen.hr;
• Netočne podatke korisnika koji su objavljeni na portalu www.spomen.hr;
• Netočne informacije koje partneri i stručni suradnici objave na portalu www.spomen.hr;
• Potencijalne nezakonite aktivnosti korisnika ili partnera na portalu www.spomen.hr;
• Svaku vrstu diskriminacije ili uznemiravanja korisnika www.spomen.hr od strane drugih korisnika ili partnera;
• Prikupljanje i/ili čuvanje bilo kojih informacija o korisnicima od strane drugih korisnika , partnera  ili stručnih suradnika portala www.spomen.hr;
• Nesmetano osiguravanje komunikacije između korisnika;
• Pregled komunikacije između dva ili više korisnika, ali si pridržava pravo da pristupi bilo kom obliku komunikacije korisnika u slučaju sumnje kršenja Uvjeta korištenja ili u slučaju drugih problema.

9. RJEŠAVANJE SPOROVA

Sve komentare i pitanja u vezi korištenja portala www.spomen.hr možete poslati na e-mail adresu: spomen@spomen.hr


Osmrtnicamasmrtovnice