Hodogram u svezi smrtnog slučaja Spomen na... Objave u Večernjem listu Organizacija događaja Kreativna rješenja Spomen web shop Usluge za dijasporu Utjeha Savjeti Filantropija Tradicija Najčešća pitanja i razmišljanja

Nikad nećeš znati koliko duboko ljubav ide sve dok ne dođe trenutak da se kaže "zbogom".
Constance Russell

 

 

ŠTO UČINITI KADA SE DOGODI
SMRTNI SLUČAJ?

SMRTNI SLUČAJ U KUĆI ILI STANU

Nazvati policiju na telefonski broj 192.

Od pozivatelja tražit će se sljedeći podaci:

ime i prezime preminule osobe,
dob,
adresa na kojoj se tijelo nalazi,
vrijeme smrti,
ime i prezime osobe koja prijavljuje smrt,
kontakt telefon.

 

Po nalogu policije, obično kroz nekoliko sati dolazi medicinska ekipa ili mrtvozornik koji će tražiti uvid u povijest bolesti i medicinsku dokumentaciju preminulog te izdati dozvolu za ukop i prijevoz pokojnika. Dok nazočni čekaju mrtvozornika, mogu obući preminulog u odjeću za pokop.

Ako je smrt nastupila u neobičnim okolnostima, ostavite tijelo i prostor kakvog  ste zatekli radi eventualnog policijskog uviđaja.

Kada mrtvozornik izda potvrdu o smrti te dozvolu za ukop i prijevoz pokojnika, mudro je provjeriti je li preminula osoba bila član Posmrtne pripomoći ili Pogrebnog poduzeća, kako bi se ostvarila sva stečena prava u svezi prijevoza, opremanja i nabave grobnog mjesta te organizacije pogreba, i smanjili nepotrebni troškovi za nekoliko tisuća kuna. Tijelo bi tada ovlašteni prijevoznik trebao prevesti u mrtvačnicu ili na obdukciju, a prema procjeni mrtvozornika.

Ukoliko preminula osoba nije član Posmrtne pripomoći ili Pogrebnog poduzeća, prijevoz, opremanje i ukop može se dogovoriti sa svim ovlaštenim prijevoznicima ili poduzećima. Kako su cijene različite, prije odluke dobro bi bilo usporediti više ponuda za istu uslugu, čime možete uštedjeti znatan novac.

U Hrvatskoj godišnje umire preko 50 000 osoba, od toga više od 30 000 u bolnicama i više od 20 000 kod kuće ili na drugom mjestu.

SMRTNI SLUČAJ U BOLNICI

Javiti se na odjel gdje je pokojnik ležao.
Bolnica će izdati potrebnu dokumentaciju za pogreb, a na odjelu patologije ili u mrtvačnici preuzet će odjeću u kojoj će pokojnik biti sahranjen.

SMRTNI SLUČAJ U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Ova ustanova rješava postupak do stadija organizacije pogreba, a najbliži član obitelji bit će obaviješten o smrtnom slučaju i potrebi poduzimanja daljnjih koraka. Naime, kod prijema štićenika uzimaju se podaci o članstvu u udrugama poput Posmrtne pripomoći, grobnom mjestu i osobi koja preuzima pogrebne troškove. Prijevoz do mrtvačnice organizira ustanova. Nadležni socijalni radnik brine da svaki štićenik bude dostojanstveno sahranjen.

SMRTNI SLUČAJ U PROMETU

Kad se smrt dogodi u prometnoj nesreći, izlazi Hitna pomoć, konstatira smrt, a policija izdaje popratnicu te se tijelo prevozi na sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije.

Obitelj isti ili sljedeći dan preuzima pokojnika, ali kako je riječ o prometnoj nezgodi sa smrtnom posljedicom mora se obaviti obdukcija, što preuzimanje odgađa za barem jedan dan do završetka obrade.

OPĆE UPUTE

Grobljima na području Grada Zagreba upravlja Zagrebački holding d.o.o. - podružnica Gradska groblja koju je Grad Zagreb osnovao za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova ukopa i kremiranja umrlih osoba. 

Ovisno o vremenu kad je smrt nastupila, pokop bi se morao organizirati u roku od 48 sati. U manjim sredinama moguć je i kraći rok, dok se u Zagrebu treba računati s nekoliko dana čekanja zbog čega rastu troškovi pogreba.

Pravo i termin ukopa dogovara se s Upravom groblja. Ukoliko će se sprovod ili ispraćaj obaviti na jednom od 28 gradskih groblja koliko ih pod ingerencijom Zagrebačkog Holdinga ima na području grada Zagreba, potrebno je kontaktirati Gradska groblja zbog definiranja svih procedura, termina ukopa ili kremiranja i plaćanja troškova, a to je moguće tijekom svih 365 dana u godini.

Korisnici grobnih mjesta identificiraju se osobnom iskaznicom ili putovnicom kada je potrebna njihova izričita suglasnost za ukop pokojnika u grobno mjesto. Ukop osobe za koju temeljem Odluke o grobljima postoji pretpostavljena suglasnost korisnika (članovi njegove obitelji) obavlja se temeljem izjave podnositelja zahtjeva za ukop koju, pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću, daje u Upravi groblja i nije, u načelu, potrebno posebno dokazivati srodstvo s korisnikom drugim dokazima. No, to ne znači da djelatnici nadležnih groblja ne mogu tražiti i druge dokaze kojima će razjasniti eventualna sporna pitanja prije ugovaranja ukopa.

Poseban je problem ukoliko nemate grobno mjesto i trebat ćete ga hitno riješiti.

Na području Grada Zagreba osigurano je grobno mjesto za sve umrle osobe.

Pojedinačni zemljani grob ili grobno mjesto za polaganje urne dodjeljuje se na korištenje u trenutku nastale potrebe za ukopom.

Gradska groblja raspolažu s grobnim mjestima (grob, grobnica, kaseta za urne) i moguće ih je kupiti u smrtnom slučaju.

Također je potrebno izabrati pogrebnu opremu te dogovoriti program ceremonije, svećenika, glazbu, cvijeće.

Ako je riječ o katoliku, obratiti se treba u nadležnu župu prema mjestu stanovanja pokojnika, gdje se dogovaraju svi detalji sa svećenikom. Ukoliko se iskaže želja za sudjelovanjem svećenika iz neke druge župe ili samostana, potrebno je pisano dopuštenje iz nadležne župe.

Pripadnici drugih vjerskih zajednica izravno će kontaktirati nadležne crkve čijoj vjeri pripadaju.

Kada ugovorite sve detalje vezane za sprovod ili ispraćaj te vjerski obred, o tužnom događaju trebali biste obavijestiti rodbinu, prijatelje i poznanike. Niz korisnih prijedloga naći ćete u izborniku Kreativna rješenja. Podsjećamo da obavijest o smrti i posljednji pozdrav u Večernjem listu možete realizirati i putem on-line narudžbe.

Nakon smrtnog slučaja potrebno je ishoditi dva važna, bitno različita dokumenta za koje je nadležan Matičnu ured. Prvi je smrtni list (potvrda iz matice umrlih, a služi kao dokaz da je osoba umrla), dok je drugi smrtovnica (uz podatak o smrti sadrži i podatke o nasljednicima i imovini umrloga, koje upisuje matičar, a potrebna je za ostavinski postupak).

 

PRIJAVA SMRTI 

(tekst sa Službenih stranica Grada Zagreba)

Činjenica smrti prijavljuje se usmeno ili pismeno matičaru matičnog područja kojemu pripada mjesto na kojem je smrt nastupila ili na kojem je je umrli nađen i to u roku od tri dana od dana smrti.
Činjenica smrti u prometnom sredstvu u kretanju kao i smrt koja je nastupila na mjestu prometne ili druge nesreće za koje se ne može odrediti matično područje, prijavljuje se matičaru matičnog područja kojem pripada mjesto na kojem se umrli sahranjuje.

Činjenicu smrti dužni su prijaviti članovi obitelji s kojima je umrli živio. Ako nema članova obitelji ili oni to ne mogu učiniti, činjenicu smrti dužne su prijaviti druge osobe s kojima je umrli živio ili drugi članovi obitelji koji su saznali za smrt, odnosno osobe u stanu kojih je umrli živio. Ako nema niti tih osoba, činjenicu smrti dužna je prijaviti osoba koja je prva saznala za smrt.
Činjenicu smrti za osobu koja je umrla u zdravstvenoj ustanovi, na službi u oružanim snagama RH, kazneno-popravnoj ustanovi, hotelu, internatu ili drugoj ustanovi dužna je prijaviti nadležna ustanova, odnosno tijelo.

Prigodom prijavljivanja činjenice smrti mora se podnijeti potvrda o smrti koju izdaje liječnik ili druga osoba ovlaštena za utvrđivanje smrti, odnosno zdravstvena ustanova, ako je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi.

Proglašenje nestale osobe umrlom i smrt dokazana u sudskom postupku upisuje se u maticu umrlih na temelju pravomoćnoga sudskog rješenja prema posljednjem prebivalištu nestale osobe, a, ako nije imala prebivalište, prema mjestu posljednjega boravišta. Ako nestali nije imao niti boravište, upis će se izvršiti prema mjestu upisa u maticu rođenih. Ako je mjesto rođenja bilo u inozemstvu činjenica smrti prijavljuje se matičaru matičnog područja na kojem je sjedište suda koji je donio rješenje.

Matičar kojemu je prijavljena činjenica smrti sastaviti će smrtovnicu, s potrebnim podacima o umrlom, njegovoj imovini i nasljednicima te dostaviti nadležnom sudu radi pokretanja ostavinskog postupka ili je može predati osobi na čiji ju je zahtjev sastavio.

Ako je osoba umrla izvan mjesta prebivališta, matičar dostavlja ostavinskom sudu samo izvadak iz matice umrlih i podatke kojima raspolaže, a koji mogu poslužiti za sastavljanje smrtovnice.


 

SMRTNI SLUČAJ U INOZEMSTVU

 

Opće upute za Spomen pripremilo  Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

SPROVODNICA

Prilikom smrtnog slučaja u inozemstvu, osoba koja radi pokopa želi prenijeti tijelo umrle osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje gdje se ono nalazi u Republiku Hrvatsku, podnosi zahtjev diplomatsko konzularnom predstavništvu  RH.

Pored obrasca kojeg rodbina preminulog ili pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz ispunjava u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu,  zahtjevu je potrebno priložiti sljedeće:

izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu (prema pravilima Bečke konvencije),
liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti ,
dokaz o državljanstvu preminule osobe,
putovnicu preminule osobe, koju službenik u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu mora poništiti (ukoliko je hrvatski državljanin posjedovao putovnicu),
odobrenje (potvrdu) za prijenos umrle osobe države iz koje se umrla osoba prenosi
podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice, registarske oznake vozila; ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe biti i netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci: ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova.

Ukoliko se radi o stranom državljaninu za kojeg se traži ukop u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti i potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto  pokopa/ukopa: takva potvrda svakako je obvezna.

Diplomatska misija odnosno konzularni ured dužan je prije izdavanja sprovodnice zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva ako je:

osoba umrla od zarazne bolesti,

osoba ekshumirana ili

državljanski status osobe nepoznat ili se ne može utvrditi.

Provoz umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku (tranzit) obavlja se bez  sprovodnice.

 Tranzit:         

Za prijevoz umrle osobe u provozu preko teritorija Republike Hrvatske nije potrebno izdavati sprovodnicu Republike Hrvatske, već se prijevoz preko teritorija Republike Hrvatske obavlja temeljem odobrenja države iz koje se umrla osoba iznosi i sprovodnice države u koju se umrla osoba prenosi radi pogreba (ukopa).

Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice.

 Napomena:

Prilikom davanja obavijesti strankama u svezi s prijenosom urne potrebno je upozoriti da je pri prelasku državne granice RH potrebno predočiti potvrdu krematorija.

Ukoliko je preminula osoba posjedovala putovnicu RH istu je potrebno dostaviti nadležnom DM/KU na poništenje (radi ažuriranja statusa putovnice preminule osobe). 

Za izdavanje sprovodnice naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 27 € ili 39 USD (tarifni broj 74. stavak 2. i tarifni broj 79. Zakona o upravnim pristojbama).

 

 

UPUTE PO DRŽAVAMA

Kliknite na link države koja vas zanima:

Smrtni slučaj u Australiji

Smrtni slučaj u Austriji

Smrtni slučaj u Bosni i Hercegovini

Smrtni slučaj u Crnoj Gori

Smrtni slučaj u Čileu

Smrtni slučaj u Italiji

Smrtni slučaj u Južnoafričkoj Republici (JAR)

Smrtni slučaj u Kanadi

Smrtni slučaj u Mađarskoj

Smrtni slučaj u Njemačkoj

Smrtni slučaj u Novom Zelandu

Smrtni slučaj u Rusiji

Smrtni slučaj u Sjednjenim Američkim Državama

Smrtni slučaj u Srbiji

Smrtni slučaj u Švedskoj

Smrtni slučaj u Švicarskoj

 Samo registrirani korisnici mogu dodavati tekst. Prijavite se ili registrirajte.