Hodogram u svezi smrtnog slučaja Spomen na... Objave u Večernjem listu Organizacija događaja Kreativna rješenja Spomen web shop Usluge za dijasporu Utjeha Savjeti Filantropija Tradicija Najčešća pitanja i razmišljanja

spomen

SMRTNI SLUČAJ

U BOSNI I HERCEGOVINI

 

SPROVODNICA

Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07 i 43/09) propisan je način prijenosa umrle osobe iz inozemstva u Republiku Hrvatsku.
Prema odredbi članka 61. stavka 1. Zakona, umrla osoba (neovisno o državljanstvu) može se prenositi iz inozemstva u Republiku Hrvatsku na temelju sprovodnice, koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske. To znači da osoba koja radi ukopa želi prenijeti tijelo preminule osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje u RH podnosi zahtjev nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu RH.
Osim obrasca sprovodnice koji rodbina preminulog ili pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz ispunjava u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, zahtjevu je potrebno priložiti sljedeće:

  • izvadak iz matice umrlih  na međunarodnom obrascu
  • liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti,
  • dokaz o državljanstvu preminule osobe,
  • putovnicu preminule osobe, koju službenik u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu mora poništiti (ukoliko je državljanin RH posjedovao putovnicu) ili drugu identifikacijsku ispravu iz koje se nedvojbeno može utvrditi državljanstvo i identitet preminule osobe,
  • odobrenje (potvrdu) za prijenos umrle osobe države iz koje se umrla osoba prenosi,
  • podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice, registarske oznake vozila; ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe biti i netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci; ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova.

Ukoliko je riječ o stranom državljaninu za kojeg se traži ukop u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti i potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto pokopa/ukopa.
 

Važna napomena:  

  • Provoz (tranzit) umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku obavlja se bez sprovodnice.
  • Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice (pritom je pri prelasku državne granice RH potrebno predočiti potvrdu krematorija).

Za izdavanje sprovodnice naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 54 BAM (tarifni broj 74. stavak 2. i  tarifni broj 79. Zakona o upravnim pristojbama).

Nadalje, važno je naglasiti da su pogrebna društva u BiH koja se bave i međunarodnim transportom, uglavnom upoznata sa svom potrebnom zakonskom regulativom i procedurom, tako da se postupci oko pripreme dokumentacije i same organizacije transporta obavljaju u najkraćem roku.

Tekst je dobiven od nadležnog predstavništva MVPEI u Bosni i Hercegovini.