Hodogram u svezi smrtnog slučaja Spomen na... Objave u Večernjem listu Organizacija događaja Kreativna rješenja Spomen web shop Usluge za dijasporu Utjeha Savjeti Filantropija Tradicija Najčešća pitanja i razmišljanja

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/spomenhr/public_html/pravila-koristenja-spomen-na-stranica.php on line 40

PRAVILA KORIŠTENJA STRANICA    SPOMEN NA...

 

1. Termini

u Pravilima korištenja susrest ćete se sa sljedećim terminima:

1) Urednik - podrazumijeva osobu koja je oblikovala „Spomen na...“ stranicu. Urednik ne smije biti osoba mlađa od 18 godina. Za osobe ispod 18 godina neophodna je suglasnost roditelja ili staratelja koji će nadzirati posjećivanje ili korištenje web stranica te biti odgovoran za sadržaj koji se unosi.

2) Korisnici – sve osobe koje posjećuju stranice te ostavljaju svoje poruke i zapise.

3) Web stranice - podrazumijeva „Spomen na...“ stranice dostupne na www.spomen.hr

4) Spomen d.o.o. – vlasnik web stranica

5) Zakon – zakonski propisi RH

2.  Odobrenja za Korisnika

smrtovnice

1) Korištenje web stranice dopušteno je samo u osobne svrhe u skladu sa Pravilima korištenja web stranica.
2) Korištenje u komercijalne svrhe ili bilo koji oblik kopiranja web stranica ili korištenja sadržaja web stranica strogo je zabranjeno.
3) Software web stranica može Vam se ustupiti na korištenje na upit prema uvjetima definiranim od strane tvrtke Spomen d.o.o..

3.  Sadržaj web stranica

1) Cjelokupno intelektualno vlasništvo na web stranicama i u aktivnostima oko web stranica kao i sadržaj prikazan na web stranicama, u vlasništvu je tvrtke Spomen d.o.o..

2) Urednik kao i Korisnik jamči da je vlasnik svih materijala koje stavlja na web stranicu i odgovara za točnost i vjerodostojnost svih podataka te jamči da materijali nisu krivotvoreni ili na bilo koji način u suprotnosti sa Zakonom.

3) Spomen d.o.o. obvezuje se da će sadržaje koji nisu primjereni ili koji vrijeđaju ljudsko dostojanstvo prema slobodnoj procjeni tvrtke Spomen d.o.o. mijenjati ili potpuno ukloniti sa web stranice.

4) Urednik kao i Korisnik u cijelosti je odgovoran za sav sadržaj koji stavlja na web stranice.

5) Spomen d.o.o. ima diskreciono pravo ne objaviti sadržaje za koje procijenjuje da:

a) sadrže pornografiju ili druge obscene, nepristojne, moralno i etički neprihvatljive sadržaje

b) kleveću osobu ili pravni subjekt, proizvod ili uslugu

c) uznemiruju privatnost drugih osoba te druga prava vezana uz osobne informacije

d) promiču ili potiču nasilje, sadrže uznemirujuće sadržaje, govor mržnje ili potiču rasne ili nacionalističke razlike

e) bogohule i vrijeđaju vjerske osjećaje

f) lažno iznose podatke o bilo kojoj osobi ili entitetu

g) iznose povjerljive ili privatne informacije o drugim osobama

h) diskriminiraju ili na bilo koji način uključujući seksualnu diskriminaciju, rasnu ili dobnu diskriminaciju  

i) zloupotrebljava tuđa copywrite prava, robnu marku, patent ili drugi oblik intelektualnog vlasništva

j) narušavaju nacionalnu sigurnost ili službene tajne

k) narušavaju reputaciju web stranica www.spomen.hr ili na bilo koji drugi način nanose štetu stranicama

l) na bilo koji drugi način krše uvjete korištenja web stranica

6) Urednici kao i Korisnici ne smiju stavljati sadržaje, poruke, zapise ili bilo koje druge materijale koji sadrže viruse ili druge kompjuterske kodove, sadržaje ili programe koji mogu narušiti, uništiti ili ograničiti u funkcionalnost stranica i/ili kompjuterski software i/ili hardware ili općenito telekomunikacijsku opremu.

7) Sadržaji koji nisu usklađeni sa Pravilima korištenja web stranica neće biti uvršteni na iste. Ovo pravilo vrijedi i za sadržaje za koje je plaćeno objavljivanje.

4.  Komunikacija s korisnicima

1) Spomen d.o.o. povremeno na adrese svojih Korisnika i šire od toga šalje informacije, podsjetnike i newslettere. Kao registrirani Korisnik pristajete na primanje navedenih materijala.

2) Putem newslettera obavještavamo svoje Korisnike i o marketinškim mogućnostima suradnje. 

5. Jamstva, odgovornosti i naknade štete

1) Spomen d.o.o. objavljuje vaše originalne sadržaje na web stranicama bez ikakvih jamstava bilo koje prirode. Ne snosimo odgovornost glede valjanosti, pouzdanosti i točnosti sadržaja objavljenih na stranici „Spomen na...“.

2) Spomen d.o.o. sa Urednicima i Korisnicima web stranica ne potpisuje poseban Ugovor.

3) Spomen d.o.o. nikome ne odgovara i ne snosi štetu za izravne, posljedične, indirektne ili kažnjive gubitke ili štete, gubitak posla ili poslovne informacije, gubitak dobiti ili predviđenih ušteda, gubitak ili oštećivanje podataka ili za čisti ekonomski gubitak, koji je nastao kao posljedica korištenja web stranica ili objava sadržaja na web stranicama.

4) Spomen d.o.o. ne može se teretiti za bilo kakav sadržaj koji postavljaju naši Urednici i Korisnici na web stranici. Urednici i Korisnici web stranica slažu se s preuzimanjem rizika da sadržaj koji se postavlja može kršiti njihova prava ili sadrži greške ili/i netočnosti, bez ikakvih posljedica za Spomen d.o.o.

5) Urednik kao i Korisnik nemaju pravo tražiti nadoknadu štete od Spomena d.o.o. za ograničenja ili gubitak pristupa ili tehničke greške koje mogu nastati u funkcioniranju web stranica (uključivo i onih koje bi mogle proizaći iz sadržaja koji postavljate ili drugačije sudjelujete na web stranici).

6) Bilo kakav materijal koji dobijete putem uporabe web stranice koristite na vlastitu odgovornost. Vi ste jedini odgovorni za bilo kakve štete ili uništavanje Vašeg računalnog sustava ili gubitak podataka ili bilo koje druge štete koja bi bila rezultat preuzimanja takvih materijala u njihovom izvornom obliku ili kao rezultat zaraze bilo kakvim računalnim virusom.

7) Pravila korištenja ne ograničavaju odgovornost tvrtke Spomen d.o.o. za aktivnosti koje su definirane Zakonom koji je primjenjiv za ova Pravila korištenja. Sva zakonska prava koje imate prema Zakonu o zaštiti potrošača ostaju nepromijenjena.

8) Ukoliko ste nezadovoljni s web stranicom, ili se ne slažete s bilo kojom odredbom iz Pravila korištenja, Vaš jedini i neosporni način prekida suradnje je prestanak uporabe i gašenje stranice od strane Urednika web stranice.

6.  Maloljetnici

1) Suglasnost roditelja ili staratelja neophodna je za korištenje web stranice od strane maloljetnih osoba. Uporaba bilo kojeg dijela web stranice je potvrda da je osoba punoljetna ili maloljetnik koji ima dozvolu roditelja ili staratelja za uporabu internetske stranice.

2) Suglasnost roditelja ili staratelja bit će potrebna prije no što maloljetnik može postati Registrirani korisnik.

3) Spomen d.o.o. nije odgovoran za netočno iznošenje podataka kod registracije korisnika; niti će biti odgovoran u slučaju da maloljetnik lažno tvrdi da je stariji od 18 godina.

7.  Registracija i sigurnost

1) Kao dio registracijskog postupka, u svojstvu Urednika izabrat ćete lozinku i dobiti jedinstvenu web adresu za stranicu Spomen na... Obvezni ste dati ispravne, cjelovite i ažurirane osobne podatke za registraciju.

2) Obvezni ste odmah upozoriti Spomen d.o.o. na sve poznate ili sumnjive uporabe Vaše web stranice, ili na bilo kakvo kršenje sigurnosti, uključivo neautorizirano otkrivanje Vaše lozinke ili podataka o vašoj kreditnoj kartici. Odgovorni ste za čuvanje povjerljivosti vaše lozinke. Prihvaćanjem ovih uvjeta potvrđujete da razumijete uvjete korištenja i prihvaćate kako ni pod kakvim uvjetima Spomen d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakva djela ili propuste od strane registriranog Korisnika, Urednika web stranice ili bilo kojeg drugog Korisnika web-stranice.

8.  Stranice i sponzorske naknade

1) Web stranice koje su oblikovali Urednici i Korisnici web stranica putem internetske stranice www.spomen.hr dostupni su za pregledavanje online bez naplate.

2) Kada se registrirate za kreiranje stranice, omogućuje vam se da uplatite naknadu za korištenje web stranice unutar razdoblja od mjesec dana, šest mjeseci, godine dana i pet godina. Nakon isteka razdoblja plaćenog korištenja, ukoliko se za Vašu stranicu ne uplati nova naknada, daljnje korištenje vaše stranice će se onemogućiti i/ili ukloniti s naših servera u cijelosti.

3) Sve stranice mogu se uređivati od strane Urednika web stranice u svako vrijeme bez naplate.

9.  Okončanje usluge

Spomen d.o.o. ima pravo uređivati ili brisati Vaš sadržaj i/ili okončati usluge korištenja i/ili Vaš pristup web stranicama, bilo kada bez upozorenja prema našem diskrecijskom pravu. Bez ograničenja u procjenama, Spomen d.o.o. zadržava pravo za uređivanje i/ili brisanje Vašeg sadržaja i/ili okončanje usluge uporabe, i/ili Vašeg pristupa web-stranici, u bilo koje vrijeme i bez upozorenja u slučaju:

1) kada prekršite bilo koji uvjet iz Uvjeta korištenja,

2) tehničkih ili drugih razloga, tj. kada više nije moguće za Spomen d.o.o. nastaviti održavati web stranice u cijelosti ili samo u određenom dijelu,

3) Urednik web stranice može u bilo koje vrijeme putem e-maila zatražiti od Spomena d.o.o. brisanje cijele stranice koju je izradio taj Urednik. Brisanje će se izvršiti bez naplate.

4) Ukoliko Urednik web stranice odluči obrisati web stranicu koju uređuje prije isteka zakupljenog razdoblja korištenja, nema pravo potraživati razliku novaca od naknade za korištenje.

10.  Opći uvjeti

1) Prepiska između Urednika i/ili Korisnika i Spomena d.o.o. se obvezno mora slati e-mailom na sljedeću adresu: servis@spomen.hr

2) Uvjeti korištenja podložni su zakonima Republike Hrvatske, te će se svi sporovi rješavati sukladno zakonima Republike Hrvatske.

3) U slučaju da se bilo koji uvjet ovog ugovora drži krivim ili neprovedivim od strane bilo kakve arbitraže ili druge obvezujuće odluke, ostatak ugovora i nadalje je valjan i primjenjiv.

4) Spomen d.o.o. zadržava pravo da proda web stranicu, dodjeli licencu za korištenje ili podugovori bilo koja ili sva prava i/ili obveze pod ovim Uvjetima korištenja. Urednik web stranica ne može bez pisanog dopuštenja Spomena d.o.o. dodijeliti, licencirati ili podugovoriti prava ili obveza specificirane ovim Uvjetima korištenja.

5) Spomen zadržava pravo za ažuriranje i promjenu Pravila korištenja s vremena na vrijeme, bez obavijesti prema vama ili vašeg prihvaćanja. Ukoliko je bilo koji dio ovih Pravila korištenja ili bilo koja promjena Pravila korištenja web stranica neprihvatljiva s vaše strane, ili će prouzročiti da vi više niste suglasni s Pravilima korištenja, imate pravo prekinuti s uporabom web stranica u bilo koje vrijeme. Nastavljanje uporabe web stranica sada ili nakon promjena Pravila korištenja smatra se da ste iste pročitali, prihvatili i obvezali se na nastale promjene.

6) Spomen d.o.o. neće pohranjivati zasebnu kopiju ovih Pravila korištenja s vama.

7) Pravila korištenja dostupna su samo na hrvatskom jeziku. 

 

Osmrtnicama